149

з часом. Для неї дуже важливо, щоб студен-

ти зростали гідними послідовниками, тому 

і сіє в їх душі зерна доброти і любові. Про-

кладає кладку від душі своєї до душі кожного 

студента. 

Надія Тадеївна Баранчук

 керує в коле-

джі однією з найбільших комісій – комісією 

“Загальнотехнічних та комп’ютерних дис-

циплін”. Роботи, як кажуть у народі, непо-

чатий край, хоча багато вже зроблено. Та, 

незважаючи на те, що роботи багато, Надія 

Тадеївна справляється з нею, і не спроста її 

вважають однією із найкращих. Дисципліна, 

яку викладає Надія Тадеївна, теж не із лег-

ких і є особливо потрібною для нафтовиків 

– креслення. У міру строга, справедлива і до-

бра Надія Тадеївна завжди допоможе студен-

там. За  принциповість її поважають коле-

ги, студенти, а дирекція завжди старається 

відмітити її особливий підхід у роботі, за 

особливу старанність і вміння.

Ольга Іванівна Підцерковна

 та 

Марія 

Миронівна Навороцька

 викладають укра-

їнську мову та літературу в коледжі зовсім 

недавно, проте вже встигли показати себе 

як знаючі викладачі. У них чудовий контакт 

зі студентами. Їхні  пари цікаві, насичені 

матеріалом, а самі вони люблять свою ро-

боту. Нові методи викладання, робота над 

створенням унаочнення, пошуки нових форм 

і особливий підхід до студента – ось те, над 

чим зараз працюють Ольга Іванівна та Ма-

рія Миронівна. Обидві наділені прекрасними 

рисами характеру – добрі, чесні, щирі і по-

рядні. Тож успіхів вам і творчого натхнення!

Ірина Євгенівна Кузьмин

 – викладає мате-

матику та комп’ютерні дисципліни. Зареко-

мендувала себе як здібний, знаючий фахівець. 

Тут вона вчилася, сюди повернулася. Ірині 

Євгенівні легко дається роль викладача, вона 

із задоволенням несе цю велику відповідаль-

ність за студентів. Стримана, врівноваже-

на, чутлива до всього нового, вона вносить 

цю новизну у справу, яку робить. Не зупиня-

ється на досягнутому, тому у постійному 

творчому пошуку.

Комісія фізико-математичних дисциплін 2 

роки тому поповнилась аж трьома молодими 

викладачами-математиками. Це – 

Шапо-

валовська Людмила Олександрівна, Петрів 

Наталія Володимирівна, Федишин Тетяна 

Олександрівна

. Всі вони – випускниці Дро-

гобицького педуніверситету. Принагідно, 

варто зазначити, що Людмила Олександрів-

на – аспірантка Львівського державного уні-

верситету, а Наталія Володимирівна і Тетя-

на Олександрівна ще й колишні студентки 

нашого коледжу,  переможці  обласних мате-