147

у 1984 році. Була надзвичайно ініціативна, 

рішуча та наполеглива. Добре володіла на-

вчальним матеріалом і з успіхом його викла-

дала студентам. Була відчайдушною, могла 

прямо у вічі, відверто висловлювати свої 

думки і відстоювати свою точку зору. Сту-

денти любили і поважали Віру Франківну за 

принциповість. Була строгою, проте доброю 

і щирою. Сьогодні часто отримує вітальні 

листівки від своїх випускників.

Коли зустрічаєш цю веселу, красиву і добру 

жінку, відразу передається від неї тобі якийсь 

особливий заряд енергії. Мова йде про 

Тетя-

ну Василівну Даниляк

. Якоюсь особливою 

харизмою наділена вона, настільки йде від 

неї добро і теплота. Завжди впевнена в собі, 

вона має і особливий підхід до студентів. 

Хоче, щоб вони добре володіли термінологі-

єю майбутньої професії, щоб мали ґрунтов-

ні знання.  Тетяна Василівна користується 

авторитетом серед студентів. Вони її лю-

блять, а вона їм віддячує особливим підходом 

до викладання. Чудовий фахівець, хороший 

наставник і добрий товариш – такою є Те-

тяна Василівна Даниляк. 

Заглядаючи у світлі озерця-очі молодої і 

симпатичної 

Оксани Романівни Шемеляк

викладача інформатики, відразу розумієш, 

що маєш справу з розумною, доброю і щирою 

людиною. Кристально чиста душа Оксани 

Романівни наповнена щирістю і відвертіс-

тю. Вміння викладати, володіти аудиторі-

єю і так по-простому, по-доброму спілкува-

тися зі студентами дано не кожному, а в неї 

виходить. Вона знає ціну своєї праці і тому 

ніколи не розмінюється на дрібниці. У неї 

немає “поганих” студентів, вона їх любить 

усіх і всім хоче передати ґрунтовні знання. 

Добре усвідомлюючи свою місію у цьому світі, 

Оксана Романівна старається завжди тво-

рити добро, жити серед людей, даруючи їм 

свою щирість і красиву посмішку.

Галина Богданівна Гальович

 – викладач 

англійської мови, працює в коледжі порівня-

но небагато, хоча, якщо враховувати її дос-

від роботи, можна відверто про неї сказати: 

“Знавець”. Знавець своєї справи, знавець ди-

тячих душ, знавець життя взагалі. Занят-

тя Галини Богданівни насичені матеріалом і 

дуже цікаві. А ще Галина Богданівна - чудо-

вий наставник. Студенти знають, що Га-

лина Богданівна завжди прийде на допомогу, 

вислухає і порадить. З нею приємно спілку-

ватися, вона чудовий товариш, прекрасна 

мама і хороша людина. Людина з великої лі-

тери.

Богданна Іванівна Андибур

 добре знана 

в коледжі. Вона доступно викладає інфор-

матику і вміє зацікавити студентів цією 

складною наукою. Влітку, коли всі відпочива-