146

Галина Іванівна дотримується норм педа-

гогічної маралі та етики у ставленні до сту-

дентів та колег. Користується заслуженим 

авторитетом у студентському та викла-

дацькому колективі.

Ольга Миколаївна Федорова

 – викладач 

математики, про себе не любить розпові-

дати, їй заважає скромність. Але колеги по 

роботі і студенти можуть сказати про неї 

багато. Кажуть, що вона – чудовий фахі-

вець, доступно викладає свій предмет, дуже 

рішуча і вимоглива. Мабуть, ці риси дозво-

ляють зрозуміти, що Ольга Миколаївна – 

“вчитель від Бога”. Любить студентів і ця 

любов взаємна. Завжди стримана, вона вміє 

працювати з колегами, бо Ольга Миколаїв-

на – голова циклової комісії фізико-матема-

тичних дисциплін. Добрий порадник, чуйний 

вихователь, прекрасний педагог – ось такою 

запам’ятається Ольга Миколаївна тим, 

кому вона передає свої знання.

Не влилася, як кажуть поміж себе викла-

дачі, а стрімко ввірвалася доброю, щирою і 

милою колегою і знаючим викладачем чор-

нява, миловидна і завжди усміхнена 

Оксана 

Василівна Зубрицька.

 Дисципліни “Історія”, 

“Основи філософських знань” вона викладає 

по-особливому. Вчить студентів вести свій 

родовід, допомагає їм заглядати в давнину і 

виносити  особливі перли знань.

Оксана Василівна в постійному творчо-

му пошуку. Сама вона разом зі студентами 

створила кабінет історії, котрим завідує. 

Для Оксани Василівни однаково легко ви-

кладати історію чи співати пісню, читати 

поезію чи аналізувати політичні аспекти. 

Вона – людина думки, слів і почуттів.

Віра Франківна Шоп’як

 – викладач еко-

номіки, вперше поріг коледжу переступила