141

хороших знань. Вона не просто викладала,  

а викладалась на всі сто відсотків. Була без-

компромісною, строгою, проте, мабуть, за 

цю строгість, рішучість і професіоналізм 

поважали її студенти і викладачі. Адміні-

страція завжди враховувала думку Римми 

Іванівни при вирішенні будь-яких питань, 

що стосувались комісії хіміко-технологічних 

дисциплін. Користувалась авторитетом і 

повагою.

Особливі слова хочеться сказати про на-

ших філологів, людей творчих, духовно бага-

тих і здібних.

Коли заходиш до цієї світлиці знань – ка-

бінету українознавства, відразу відчуваєш, 

що тут справжня господиня. Завжди спокій-

на, врівноважена, розумна і знаюча 

Євгенія 

Іванівна Карбівник

 створила цей кабінет, 

як тільки прийшла в технікум викладати 

українську мову і літературу. Все тут зро-

блено зі смаком, доречно, красиво. Справжня 

українська світлиця: вишивані рушники, 

портрети корифеїв української літератури, 

квіти і величезна кількість писанок. Євгенія 

Іванівна гордиться ними, оскільки, як розпо-

відає сама, в цих писанках душі її колишніх 

студентів, бо це вони вимальовували їх і да-

рували кабінету. Одна із перших оформила 

Євгенія Іванівна і стенд “Небесна Сотня”. 

Викладач у постійному творчому пошуку. 

Хто ще так, як вона, вміє провести відкри-

те чи творче заняття, тематичний вечір. 

Євгенія Іванівна вміє бачити красу довкола 

себе, любить свій рідний край і з великою охо-

тою передає свої знання студентам. Здібна, 

творча особистість, справжній знавець лі-

тератури і мови, Євгенія Іванівна – викла-

дач-методист, володарка великої кількості 

подяк, чудова людина і прекрасний фахівець.

Великим авторитетом серед викладачів 

та студентів коледжу користується викла-

дач світової літератури 

Любомира Іванів-

на Хрущ

. У коледжі працює вона вже понад 

30 років і завжди добивається особливих ре-

зультатів у своїй роботі. Знаючий фахівець, 

залюблена в літературу, Любомира Іванівна 

всю себе віддає викладацькій роботі. Сту-

денти поважають її за поступливий ха-

рактер, добру і щиру душу і за те, що вміє 

перейматися їхніми турботами. Вимоглива 

до себе, вона завжди вимагає сконцентро-

ваності знань і умінь студентів. Розумна, 

надзвичайно чутлива і ранима, Любомира 

Іванівна ніколи не залишається осторонь 

чужої біди. Добра порадниця, чудова колега, 

щира і відверта, вона з розумінням допоможе 

вирішити будь-яку проблему. Сумлінно ста-

виться до будь-яких обов’язків, а особливо до 

вчительської праці.

Про 

Валентину Василівну Савчин

 мож-

на писати і писати. ЇЇ людяність, доброта, 

осяйна посмішка, щедрість і доброзичли-

вість не мають меж. Це здібний викладач 

української літератури, чудовий вихова-

тель, розумний голова студентського про-

фкому, порадник і помічник. Валентина Ва-

силівна працює в коледжі вже багато років.  

Вона активний учасник художньої самоді-

яльності, організатор усіх концертів, КВК, 

конкурсів “Міс коледжу”, Шевченківських ве-

чорів, різноманітних поїздок із виступами в 

інші навчальні заклади. Валентина Василів-