140

обличчя. Завжди скромна, з великим потен-

ціалом розуміння життя, молода і багата 

на щедрість, 

Марія Іванівна Біла

 майже не 

вирізнялась поміж інших. Проте вона тихо 

і спокійно робила добро. Вчила так, щоб 

запам’ятовувати назавжди. Сама колись 

будучи студенткою нашого коледжу, добре 

розуміла студентів. Викладала електро-

техніку, дисципліну не з легких. Ретельно 

готуючись до занять, завжди продумувала і 

виховні моменти, бо розуміла, що вона ще й 

вихователь. Користувалася повагою й авто-

ритетом  у всіх, хто її знав. Її характер був 

співзвучним з її прізвищем. Дійсно, світла і 

чиста душею, з багатим серцем, наповнена 

любов’ю, йшла до людей. Вічна їй пам'ять!  

Дементьєва Ганна Омелянівна

 впродовж 

багатьох років керувала комісією “Монтаж, 

обслуговування засобів і систем автомати-

зації технологічного виробництва”. У ми-

нулому – випускниця технікуму, активіст-

ка, здібна студентка технікум закінчила 

з червоним дипломом. Згодом повернулася 

сюди знову, як викладач, після закінчення Іва-

но-Франківського інституту нафти і газу,  з 

великим багажем знань. Ганна Омелянівна 

проявила себе як ерудований, знаючий, вимог-

ливий викладач. Багато працювала з додат-

ковою літературою, готуючись до занять. 

Слава прийшла швидко. Її полюбили студен-

ти, оцінили її працю колеги. Ганна Омелянів-

на вміє передати свої знання іншим, за це їй 

пошана від вдячних випускників. 

Якось одного разу, гортаючи сторінки сай-

ту про Дрогобицький коледж нафти і газу, я 

натрапила на кілька відгуків тих, кого на-

вчала 

Галина Василівна Пенар

 складної 

дисципліни – електротехніка. До хороших 

слів про викладача було виставлено її фото. 

Мене зацікавила ця інформація, бо відгуки 

були дуже схвальні. Сьогодні переді мною зно-

ву фотографія цієї милої, доброї людини. Гли-

бокий погляд, добрі очі, лагідна усмішка і кра-

сивий овал обличчя – такою запам’яталась 

своїм студентам Галина Василівна. Колеги 

згадують, що вона була розумною і доброю, 

зважено підходила до вирішення будь-якого 

питання, активно співпрацювала з ними. 

Студенти любили і поважали Галину Васи-

лівну. Працювала з вересня 1964 року. Завжди 

була ініціативною та відповідальною. 

У 1963 році переступила поріг нафтового 

технікуму 

Римма Іванівна Дондоха

 як ви-

кладач спеціальних дисциплін комісії “Пе-

реробка нафти і газу”. Знаючий спеціаліст, 

була вимогливою і очікувала від студентів