138

мінням ставилася до колег, була чудовим фа-

хівцем. Галина Теофілівна, чудово володіючи 

своїм предметом, хотіла передати знання 

молоді. Її любили за відвертість, за те, що 

завжди вміла підтримати порадою, допомог-

ти. Мала свої принципи в роботі, своє бачен-

ня майбутнього країни і коледжу. Вона завж-

ди буде поміж нас, у наших серцях і душах.

Завжди виважена, толерантна, спокій-

на і стримана – такою знаємо ми викла-

дача світової літератури, російської мови 

та літератури 

Аллу Максимівну Хоменко

Працювати прийшла у технікум ще зовсім 

молодою. Красива, педантична і вишукана, 

вона знала ціну знань, тому, викладаючи свій 

предмет, старалась донести до студентів 

вагоме слово літератури. Алла Максимів-

на – ініціатор багатьох літературних ве-

чорів, організатор конкурсів літературних 

газет, керівник гуртка “Юний літератор”. 

Студенти любили і поважали Аллу Макси-

мівну за її доброту і щирість. Віддаючи себе 

праці, вона знаходила для себе ту найбільшу 

радість, що вміщується у словах: “Справж-

ній викладач”, “Чудовий викладач”. 

Марія Павлівна Снігур

 – викладач з вели-

ким досвідом роботи. І до сьогодні її згадують 

як викладача-ентузіаста, людину творчу 

та ініціативну. Викладати математику у 

технікумі Марія Павлівна почала ще в да-

лекому 1961 році. Завжди стримана, толе-

рантна, з іскринкою в очах, Марія Павлівна 

притягувала до себе людей своєю добротою 

і порядністю. У технікумі пропрацювала 35 

років, вкладаючи у свою працю знання і душу, 

бо в освіту пішла за покликанням серця. 

З 1979 по 1997 роки очолювала комісію. За час 

своєї роботи на посаді викладача завоювала 

авторитет серед колег і студентів. Марія 

Павлівна – володарка багатьох нагород: гра-

моти, звання “Заслужений учитель Украї-

ни”. Та найбільш цінне для Марії Павлівни 

звання – Справжній учитель.

 

Віра Олексіївна Геврик

 у технікумі пра-

цює з вересня 1965 року. Молода, енергійна 

і дуже відповідальна, вона проявила себе з 

найкращого боку. Віра Олексіївна – викладає 

економічні дисципліни. Знаючий викладач, 

чудовий товариш, а ще й активіст. Вже 

впродовж багатьох років Віра Олексіївна – 

член профкому, виконує обв’язки скарбника, 

голова комісії економічних дисциплін, люди-

на з великою душею і щирим серцем, завжди  

відгукнеться на чужу біду, завжди прийде на 

допомогу.