136

Особливо вимоглива до себе, в усьому любила 

порядок і лад. Її любили студенти, бо вона 

розуміла їх. У колективі залишила про себе 

добру згадку, добру думку і добрий слід у ду-

шах тих, з ким спілкувалася, працювала.

 

Мельничук Ольга Іванівна

 працювала 

викладачем спецдисциплін у комісії геології. 

Закінчивши Львівський політехнічний ін-

ститут, нафтовий факультет у 1968 році, 

Ольга Іванівна прийшла у технікум на посаду 

викладача. Заняття з геофізики та нафто-

промислової геології, які проводила Ольга Іва-

нівна, подобались студентам. Протягом 27 

років вона була хорошим наставником, чу-

довим педагогом. Чуйна, добра і щира, Ольга 

Іванівна завоювала повагу серед молоді.

Кузьма Валентина Володимирівна

 пра-

цювала в коледжі з січня 1963 року, вона ви-

кладала геодезію. Скромна, завжди вимог-

лива до себе, щира і добра. Вміла порадити, 

розрадити, заспокоїти. Добре володіла  знан-

нями свого предмету, чудово його викладала, 

була надзвичайно об’єктивною в оцінюванні 

знань студентів, за що вони її дуже поважа-

ли і любили. Валентина Володимирівна – вір-

ний друг, прекрасний спеціаліст, людина ви-

сокого творчого злету.

Ветеран праці, чудовий фахівець, знаючий 

математик, ерудована, розумна, кмітли-

ва, завжди у творчому пошуку, поціновувач 

поезії, любителька кросвордів і  поважаний 

викладач – 

Валентина Олександрівна Ша-

поваловська

. Вона прийшла в технікум зов-

сім молодою після закінчення Київського пе-

дагогічного інституту. Закінчивши школу із 

золотою медаллю, могла сміливо вибирати 

будь-яку професію та вибрала математику. 

Складну, точну науку, хоча залюблена була в 

літературу. І донині цитує майже всіх пое-

тів, яких вчила у школі. Про таких кажуть: 

“Розумна!”. А ще Валентина Олександрівна – 

добра! З особливою любов’ю ставиться до 

студентів, по-материнськи, тому і йдуть 

до неї, щоб похвалитися своїми успіхами. 

Це вона прищепила свою любов і внучці Люд-

милі, котра обрала бабусину стезю і стала 

викладачем математики. З бабусиної скри-

ні знань черпає Людмила її досвід, вчиться 

бути Вчителем, бо працює викладачем коле-

джу.

Ірина Іванівна Тиха

 – викладач інфор-

матики, прийшла в технікум у 60-х роках. 

Закінчивши факультет математики, вона 

зайняла посаду методиста в заочному від-

діленні. Активна, знаюча, кмітлива, Ірина 

Іванівна завжди добросовісно, з почуттям 

відповідальності ставилася до всього. Тому