135

Знаємо ми чудову легенду про українку…

Коли жінки усього світу одержували земні 

блага від Бога, останньою прийшла україн-

ка. Бог обдарував її чим міг: красою, добро-

тою, розумом, а ще дав їй у дар пісню. Духо-

вності, мабуть, теж найбільше дісталося 

українці. 

Одухотворене, просвітлене обличчя із 

книгою в руках – такою постає перед нами 

в уяві кожна жінка-викладач нашого коле-

джу. Почуття гідності та поваги до себе 

оточували жінок-викладачів в усі дні їхньої 

праці. Але найбільший внесок вони зроби-

ли, вивчивши і виховавши цілу когорту 

розумних, чесних і справедливих нафто-

виків, людей мужніх, сильних, з почуттям 

патріотизму  у серцях. Саме в цьому світі, 

що створювали жінки-педагоги усіх часів, 

котрі працювали тут, у технікумі, саме в 

цьому світі брали свій початок ідеали педа-

гогіки, в основі яких було виховання любові 

до праці, взаємоповаги, людської гідності 

та патріотизму.

Окремим рядком хочеться розповісти про 

них, бо вони справжні жінки-українки.

Марія Йосипівна Білас

 – викладач укра-

їнської мови та літератури. Патріотизм 

закладений у ній  з діда-прадіда. Серед сту-

дентів мала ніжне, як личить викладачеві 

української літератури, ім’я “Кайдашиха”. 

Гарна, світловолоса, з почуттям гумору та 

власної відповідальності за тих, кого “при-

ручила”, прищепила  їм любов до рідного 

слова, до рідної мови, до української культу-

ри. Тому, мабуть, кожен студент, котрого 

навчала Марія Йосипівна, з гордістю і ніж-

ністю згадує її.

Педантична, вишукана, красива, залю-

блена у свій предмет викладач світової лі-

тератури, російської мови та літератури, 

культурології – 

Дарія Василівна Еліяшев-

ська

. Завжди добра, особливо принципова і 

вимоглива, вона користувалась неабияким 

авторитетом серед колег і студентів. 

Студенти її порівнювали з літературною 

героїнею Наташою Ростовою і дуже люби-

ли. Протягом багатьох років уже після своєї 

праці в коледжі Дарія Василівна отримува-

ла вдячні листи від випускників. А ще Дарії 

Василівні притаманні риси порядності і ве-

ликої любові до України.

Віра Михайлівна Ковальчук

 працювала в 

технікумі з 1 вересня 1970 року на посаді ви-

кладача економіки. Вона завжди вміла знахо-

дити спільну мову зі студентами,  колегами.