132

Суда Андрій Іванович

Освіта: Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І. Франка.

Спеціальність: фахівець з фізичної 

реабілітації

Працює з 2013 р.

Викладає: фізична культура.

Орлов Анатолій Васильович

Освіта:  Дрогобицький 

педагогічний інститут.

Спеціальність: учитель 

трудового навчання та 

креслення.

Працює з 1989 р.

Викладає: безпека 

життєдіяльності 

(БЖД)

Цапура Володимир Антонович

Освіта: Ленінградське 

артилерійське училище.

Спеціальність: викладач 

військової підготовки.

Працює з 1987 року

Викладає: допризовна 

підготовка

Сокол Володимир Іванович

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Львівський 

державний університет 

фізичної культури.

Спеціальність: викладач 

фізичного виховання.

Працює з 1965 р.

Викладає: фізична 

культура.

Романський Василь Миколайович

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет ім.І. Франка.

Спеціальність: викладач 

фізичного виховання.

Працює з 2011 р.

Викладає: фізична 

культура.

 

 

Піць Богдан Миколайович

Освіта: Дрогобицький державний 

педагогічний 

університет 

ім. І. Франка.

Спеціальність:  

фахівець з фізичної 

реабілітації

Працює з 2012 р.

Викладає: фізична 

культура.

У коледжі працює ще один відповідальний 

підрозділ. Це група лаборантів та секрета-

рів-друкарів. Майже всі вони молоді люди 

і працюють з великою відповідальністю. 

Роботи завжди у них багато, бо вона по-

стійно прибуває, проте ніколи немає та-

кого, щоб хтось не міг з нею справитись. 

Цей підрозділ забезпечує друк відповідаль-

ної інформації, лаборанти в лабораторіях 

готують унаочнення і прилади для прове-

дення занять, забезпечують техніку без-

пеки студентів під час проведення дослідів 

чи інших занять. Вони завжди перші по-

мічники викладачів і студентів. Не зажди 

помітні, бо більше проводять свій робочий 

час у лабораторіях, за комп’ютером, про-

те такі потрібні в коледжі. 

Тож побажаємо їм світлих днів, чистого 

мирного неба і творчої наснаги у праці. Ось 

вони, ці працьовиті, чесні і відповідальні 

працівники: