131

цінний життю. Одержимий спортом, вихо-

вував молоде покоління нафтовиків сильни-

ми, мужніми. Серед студентів користувався 

повагою. Поважали Володимира Миколайо-

вича і колеги за рішучість, наполегливість, 

принциповість і добродушність. Володимир 

Миколайович – один із засновників волейболу 

у місті Дрогобичі.

У комісії фізичного виховання працюють 

викладачі, котрі викладають безпеку жит-

тєдіяльності та допризовну підготовку. В 

різні періоди існування технікуму воєнру-

ками працювали – 

Л.В.Погодін, Я.І.Тирка-

лов, Р.О.Скорик.

 Зі спогадів студентів, яких 

навчали військової підготовки 

Яків Івано-

вич Тиркалов

 та 

Роман Осипович Скорик, 

дізнаюся про те, що це були особливо орга-

нізовані, вишколені, вимогливі та справед-

ливі наставники. Завдяки їм було створено 

військовий полігон, де проводились практич-

ні заняття, функціонував тир. У роки ра-

дянської влади велися практичні заняття 

з військової підготовки із використанням 

автоматів, пістолетів, малокаліберних 

гвинтівок. Польові збори проводились зі сту-

дентами ІІ курсу на рівні зборів у військових 

частинах, студенти знайомилися з матері-

ально-технічною базою військових частин, 

які дислокувалися у місті. Відповідальними 

за ці заходи були викладачі-воєнруки.

 Завжди зібраний, по-армійськи строгий і 

вимогливий 

Володимир Антонович Цапура 

уже протягом 28-ми років готує студентів 

до захисту Вітчизни, виховуючи у них по-

чуття патріотизму, чесності і честі. За-

няття Володимир Антонович проводить 

на основі практичних навиків, старається 

навчити молодь користуватись засобами 

захисту та оборони. Користується беззапе-

речним авторитетом у колег та студентів.

Анатолій Васильович Орлов

 почав пра-

цювати в технікумі в 1987 році, обіймаючи 

посаду лаборанта. Через певний час став 

викладати безпеку життєдіяльності, поєд-

нуючи викладацьку роботу із роботою ке-

рівника штабу цивільної оборони. Знавець 

своєї справи, завжди зібраний, ввічливий і 

тактовний, Анатолій Васильович завоював 

авторитет серед членів колективу. Чесний і 

справедливий.

Петренко  Василь Васильович

 – голова комісії.

Спеціаліст вищої       

категорії.

Освіта: Львівський 

державний університет 

фізичної культури.

Спеціальність: 

викладач фізичного 

виховання.

Працює з 1986 р.

Викладає: фізична культура.

Зав’ялов Володимир Сергійович

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Тернопільський 

педагогічний інститут

Спеціальність: викладач 

фізичного виховання.

Працює з 1965 р.

Викладає: фізична 

культура.