130

Зінкевич Василь Іванович

Кандидат сільськогосподарських наук.

Освіта: Львівська 

академія ветеринарної 

медицини, ДП Західний 

учбово-науковий 

інститут підготовки 

фахівців і менеджерів, 

факультет обліку і 

аудиту

Працює з 2014 року

Хомош Юрій Степанович

Кандидат економічних наук.

Освіта: Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені Івана 

Франка

Спеціальність: менеджер-

економіст, вчитель 

економічних дисциплін

Працює з 2013 року.

Викладає: економічні 

дисципліни

 

КОМІСІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Однією з найактивніших у роботі завжди 

є комісія фізичного виховання та захисту 

Вітчизни. Протягом багатьох років комісі-

єю керував 

Володимир Сергійович Зав’ялов. 

Людина дуже серйозна, віддана своїй профе-

сії, чудовий спортсмен, ініціатор багатьох 

справ у комісії. Завжди підтягнутий, як 

кажуть, у формі. Хороший колега, щирий у 

стосунках зі студентами і викладачами, 

Володимир Сергійович зумів протягом ба-

гатьох років тримати планку своєї комісії 

на висоті. Члени комісії завжди працювали 

злагоджено і чітко.  Потім керівництво ко-

місією взяв на себе енергійний, працьовитий 

і ініціативний 

Василь Васильович Петренко. 

Василь Васильович – спеціаліст вищої ка-

тегорії. Це людина, віддана своїй професії. 

Окрім традиційних навчальних занять з фі-

зичної культури та виховання, Василь Васи-

льович домагається високих результатів у 

проведенні спортивно-масової роботи, спря-

мованої на організацію дозвілля студентів 

та прищеплення їм навичок здорового  спосо-

бу життя. Василь Васильович віддає багато 

сил і вміння для організації роботи комісії, 

особисто готує студентів до спортивних 

змагань, один із організаторів Козацьких 

забав. Є у Василя Васильовича хобі. Він пре-

красно малює. Завдяки його таланту оформ-

лено багато альбомів спортивної слави, він 

приклався і до оформлення музею коледжу. 

Злагоджена робота комісії теж залежить від 

Василя Васильовича. Багато років гідно несе 

звання  викладача фізвиховання 

Володимир 

Іванович Сокол

, людина порядна і розумна. 

Для Володимира Івановича немає неподола-

них вершин. Він багато років ходив зі сту-

дентами в походи,очолював студентські 

загони на збирання врожаю,готував команди 

баскетболістів і призерів гирьового спорту. 

Членами комісії зроблено дуже багато, під-

готовлено цілу когорту студентів, завдяки 

котрим коледж здобував славу у спорті,про-

ведено багато змагань і т.д. У комісію вли-

лися молоді і творчі  викладачі: 

Піць Богдан 

Миколайович, Суда Андрій Іванович, Рома-

новський Василь Миколайович.

 Протягом 

багатьох років віддавали себе цій нелегкій 

справі, гордо тримаючи звання – викладач 

фізвиховання: 

Федис Володимир Миколайо-

вич, Грабовенський Мирон Григорович, Жгу-

та Роман Іванович, Л.В.Погодін, І.Г. Солтис, 

С.М.Коханевич.

У комісії фізичного виховання протягом 

довгого часу працювали 

Грабовенський Ми-

рон Григорович

 (1933 р.н.) та 

Солтис Ігор 

Григорович

 (1930 р.н.). Мирон Григорович по-

чав викладати фізвиховання у 1961 році, а 

Ігор Григорович у 1962 році. Час, який випав 

на долю викладачів фізичного виховання, був 

досить складний. Потрібно було створюва-

ти спортивні майданчики, басейн, організо-

вувати спортивні змагання, проте  Мироно-

ві Григоровичу та Ігорю Григоровичу разом 

зі своїми колегами по комісії завжди це вда-

валося. Енергійні, рішучі, працьовиті, вони 

віддавалися цілком роботі, інколи, забуваю-

чи про своє особисте життя. Це були люди 

одержимі працею і своєю професією.

Володимир Миколайович Федис

 викладачем 

фізвиховання почав працювати у 1968 році. 

Тридцятирічний, молодий, енергійний викла-

дач разом із колегами по комісії віддавався 

улюбленій справі. Спорт для нього був рівно-