129

Піта Любов Ярославівна

Спеціаліст  ІІ категорії

Освіта: Івано-Франків-

ський національний 

технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: інженер-

економіст.

Працює з 2011 р.

Викладає: ОЕТ; 

ЗЕД; планування та 

організація діяльності підприємства; 

мікроекономіка; макроекономіка; 

регіональна економіка

 

Янів Наталя Павлівна

Спеціаліст  ІІ категорії.

Освіта: Івано-Франків-

ський національний 

технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: інженер-

економіст.

Працює з 2008 р.

Викладає: ОЕТ; 

економіка.

Книжатко Галина Ярославівна.

Освіта: Бережанський 

агротехнічний 

інститут - спеціаліст, 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і 

газу,  магістр., 

Спеціальність: 

економіка підприємства

Працює: 2005 року

Викладає: ОЕТ, економіка, курсове проек-

тування

Баб’як Мирон Михайлович: 

Кандидат технічних наук.

Освіта: Львівський 

політехнічних інсти-

тут, 

Спеціальність: хімічна 

технологія нафти і газу 

Працює з 2013 року

Болонна Марія Іванівна

Спеціаліст ІІ категорії.

Освіта: Івано-Франків-

ський національний 

технічний університет 

нафти і газу, магістр

Спеціальність: економіка 

підприємства.

Працює з 2004 р.

Викладає: економіка; 

організація та плану-

вання виробництва.

 

Гуран Леся Данилівна

Спеціаліст б/к.

Головний бухгалтер.

Освіта: Івано-Франків-

ський національний 

технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: інженер-

економіст.

Працює з 1990 р.

Викладає: бухгалтерський 

облік–1; бухгалтерський облік–2; 

політекономія; статистика.

Євлампієва Світлана Григорівна

Спеціаліст ІІ категорії.

Освіта: Івано-Франків-

ський національний 

технічний університет 

нафти і газу, магістр

Спеціальність: економіка 

підприємства.

Працює з 1995 р.

Викладає: економіка і 

організація виробни-

цтва; економіка і 

організація інноваційної діяльності; 

менеджмент; маркетинг; страхування.

Квашенко Володимир Іванович

Спеціаліст І категорії.

Освіта: Львівський 

політехнічний інсти-

тут.

Спеціальність: 

економіст.

Працює з 2000 р.

Викладає: економіка; ОЕТ; 

інформаційні системи і 

технології.