128

Геврик Віра Олексіївна –

голова комісії.

Спеціаліст вищої 

категорії.

Освіта: Львівський 

торгово-економічний 

інститут. 

Спеціальність: 

економіст.

Працює з 1965 р. 

Викладає: економіка, 

організація та планування виробництва; 

економіка та нормування праці; 

ціноутворення.

Андибур 

Андрій Петрович

Спеціаліст вищої 

категорії.

Завідувач геолого-

бурового відділення.

Освіта: Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет імені 

Івана Франка. Івано-Франківський 

національний технічний університет 

нафти і газу.

Спеціальність: економіка підприємства.

Працює з 2000 р.

Викладає: економіка і організація геолого-

розвідувальних робіт; економічний аналіз.

Андибур Софія Константинівна

Спеціаліст І 

категорії.

Освіта: Львівський 

державний лісотехні-

чний університет.

Спеціальність: 

інженер-економіст.

Працює з 1995 р.

Викладає: фінанси 

підприємства; 

фінанси; гроші і кредит; податкова 

система; основи підприємницької 

діяльності.