127

Підцерковний  Ярослав 

Миколайович 

– 

народився у с.Зав’язанці 

Мостиського  р-ну.

Дата народження –

 7 грудня 1937р. 

Освіта: Дрогобицький 

педагогічний інститут

Спеціальність: учитель 

фізики і основ виробництва.

Викладав: фізику.

Працював з  1965 р.  по 2012 р.

Грицина 

Михайло Миронович – 

народився у с. Ясенів 

Бродівського р-ну.

Дата народження –  

22 листопада 1939р.

Освіта: Дрогобицький 

педагогічний інститут

Спеціальність: 

викладач фізики і математики.

Викладав: фізику.

Працював з 1986р. по 2005р. 

Заблоцький 

Леонтій Давидович – 

народився у с. Могилів 

Вінницької обл.

Дата народження – 

 10 січня 1936р. 

Освіта: Дрогобицький 

педагогічний інститут.

Спеціальність: учитель 

фізики і математики.

Викладав: фізику.

Працював з  1964 р.  по 2012 р.

Сабат 

Петро Олексійович 

– народився у с. Биків 

Дрогобицького р-ну. 

Дата народження –  24 березня 1947р.

Освіта: Дрогобицький 

педагогічний інститут

Спеціальність: учитель фізики

Викладав: фізику

Працював з  1986р. по 2005р.

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”

На початку 90-х років розпочалися процеси переходу від командно-адміністративної сис-

теми господарювання до ринкової економіки. У суспільстві постало завдання формування 

нового економічного мислення. Це стало передумовою відкриття у навчальному закладі спе-

ціальності економічного напрямку. У 1998 році було відкрито спеціальність “Економіка під-

приємства”

За період існування спеціальності підготовлено велику кількість висококваліфікованих 

спеціалістів, котрі працюють на підприємствах, в установах та організаціях, а 80% про-

довжує навчання у ВНЗ. Заняття зі студентами проводять висококваліфіковані викла-

дачі – 

В.О.Геврик, А.П.Андибур, В.О.Квашенко, С.К.Андибур, С.Г.Євлампієва, М.І. Болонна, 

Л.Я.Піта, Л.Д Гуран, Н.П Янів, Г.Я.Книжатко, М.М.,Баб’як, Ю.С.Хомош, В.І.Зінкевич

, також 

у комісії працювали 

Б.І.Курчик, В.Ф.Шоп’як, Д.Колеса. 

При підготовці спеціалістів засто-

совуються інноваційні методи навчання. Навчальний процес забезпечений методичними 

комплексами і бібліотечним фондом. Навчальна база закладу дає можливість ефективно 

реалізувати інтеграцію навчання і виробництва.

Богдан Іванович Курчик 

викладав економічні дисципліни понад 40 років, поєднуючи роботу 

викладача із нелегкою роботою керівника навчального закладу. Заняття Богдана Івановича 

були дуже цікавими, насичені новинками економічного характеру. Богдан Іванович був ком-

петентний у всіх економічних питаннях. 

Квашенко Володимир Іванович

 працює у коледжі з 2000 року. Він добре володіє теоретич-

ним матеріалом дисциплін, які викладає, і вміло передає його студентам. Закінчивши Львів-

ський політехнічний інститут і здобувши спеціальність економіст, маючи досвід роботи, 

прийшов працювати у нафтовий технікум. Завжди врівноважений і ввічливий, добрий, щи-

рий, розумний, користується авторитетом серед колег та студентів.