12

Шановні студенти, працівни-

ки та випускники коледжу!

Усі разом маємо нагоду приві-

тати один одного з 70-річним 

ювілеєм заснування Дрогобиць-

кого нафтового технікуму, сьо-

годні – коледж нафти і газу.

Багато це чи мало?.. Як для 

історії – це мить, як для люд-

ського віку – поважна справа 

багатьох поколінь буровиків, 

геологів, експлуатаційників, 

механіків, переробників та ав-

томатчиків. 

Наші випускники завжди були 

і є бажані на ринку праці. У про-

цесі своєї діяльності проявля-

ють волю в досягненні мети, 

мають глибокі родинні почут-

тя, сповідують загальнолюд-

ські цінності та християнську 

мораль, є справжніми патріотами Української держави.

З великою пошаною та вдячністю ставлюся до людей, які побачили в мені, хлопцеві 

з Карпат, дар до роботи зі студентською молоддю, до виховної роботи в цілому. Це – 

Курчик Богдан Іванович, колишній директор технікуму,  Ковальчук Микола Петрович – 

колишній голова профспілкового комітету  технікуму, Літянський Борис Васильович – 

секретар партбюро.

Я завжди радів за успіхи своїх однокурсників, які досягли в житті певних висот: Шим-

ко Тарас (73-Б-3), Ворончак Віктор (73-Б-1), Оборонків Петро (78-Е-1), Гнип’юк Ганна 

(80-А-1), Сас Галина (73-Н-1), Рошелюк Богдан (73-Б-3).

Я став свідком великих внутрішніх змін у колективі, в розширенні переліку спеціаль-

ностей, у зміцненні матеріально-технічної бази коледжу та певних досягнень у госпо-

дарській діяльності, хоча є ще багато ускладнень (гуртожиток  №1, спортивні споруди, 

огорожа тощо).

Проте я вірю в краще майбутнє нашої галузі, в забезпеченні місцями практики сту-

дентів та праці випускників, у досягненні миру та спокою в Україні.  З хорошим, світ-

лим ювілеєм Вас, дорогі друзі!

Петро Павлюк

, заступник директора коледжу

з виховної та гуманітарної освіти.