118

Комісія філологічних дисциплін завжди була 

в центрі уваги, оскільки до неї входили люди 

творчі, ініціативні і працьовиті.  У  комісії 

працює 7 викладачів.

Голова комісії – 

Дробчак Мирослав Дми-

трович

 – викладач української мови та лі-

тератури, викладач вищої категорії. У коле-

джі працює з 1996 року. Народився у с.Сопіт 

Сколівського р-ну Львівської області. Хоро-

ший спеціаліст, чудовий організатор, щи-

рий і добродушний. Вміє брати ініціативу у 

свої руки і доводити справу до кінця. Кори-

стується повагою серед колег та студентів. 

Добре володіє матеріалом, який викладає. 

Робить все для того, щоб комісія, якою ке-

рує, була в числі передових. Ініціативний і 

творчий.

Комісія пишається тим, що студенти, 

підготовлені викладачами, посідають призо-

ві місця у конкурсах декламаторів, а також 

на обласних олімпіадах. 

Протягом багатьох років викладачами-гу-

манітаріями  працювали: 

Костомаха І.С. 

(1945-1954), 

Смолякова О.Г.

 (1961-1983), 

Бі-

лас М.Й.,  Дворжак Р.І.,   Хоменко А.М., Елія-

шевська Д.В., Безугла В.М., Сусюк О.О.

(1974-

2006),

 Сюта К.М.

 (1985-1989), 

Торська Н.Л. 

(2009-2013). Усі вони в різні роки своєї праці в 

технікумі віддавали себе на алтар науки, до-

носячи до студентів силу і велич українсько-

го слова, виховуючи почуття патріотизму 

і любові до Батьківщини. У різні роки голо-

вами комісії працювали: 

Білас М.Й., Безуг-

ла В.М., Сусюк О.О., Галелюк І.О., Кузик П.В.

Про 

Олександра Олексійовича Сусюка 

пам’ятають не тільки в комісії філологіч-

них дисциплін, але й у всьому педколективі. 

Принциповий і компромісний, відвертий і 

щирий, залюблений у літературу, знаючий 

викладач-професіонал, колишній голова ко-

місії, рішучий.  Працювати почав у 1977 

році. Студенти поважали 

Олександра Олек-

сійовича 

за цікаві заняття. Будучи головою 

комісії, завжди допомагав іншим у роботі, 

був хорошим наставником для молодих ви-

кладачів. Пішов із життя, але пам’ять про 

нього залишиться в серцях тих, кого навчав 

і з ким працював.