116

Подоляк Михайло Михайлович

 пропра-

цював у технікумі найдовше з усіх виклада-

чів-істориків – 35 років. Це була людина, від-

дана праці. Розумний, чудово володів своїм 

предметом і старався передати свої знання 

студентам. Історія – це дисципліна , яка ви-

магає постійного пошуку, але Михайло Ми-

хайлович встигав у часі. Завжди коректний 

та ввічливий у спілкуванні зі студентами, 

він зумів завоювати у них авторитет. Дов-

гий період був завідувачем кабінету істо-

рії, прикладав зусилля для його оформлення, 

завжди мав свою власну позицію, був рішу-

чим, відвертим, на педагогічних нарадах ви-

словлював свої думки під час вирішення про-

блемних питань.

Подоляк Михайло Михайлович

Михайлишин Ілля Степанович 

– голова комісії.

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист.

Освіта: Львівський 

ЛДУ ім. І. Франка.

Працює з 1983 р.

Викладає: історія; 

соціологія.

Кузик Петро Васильович 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист.

Освіта: Львівський 

державний універси-

тет ім. І. Франка.

Працює з 2000 р.

Викладає: історія 

України; основи 

правознавства.