11

70 років, як для людини, так і для будь-якої орга-

нізації, – вік досить поважний, навіть серйозний, 

особливо у тому випадку, коли йдеться про підго-

товку кадрів для нафтогазової галузі України.

Наш коледж підготував тисячі спеціалістів, які 

працювали і по сьогоднішній день працюють у цій 

галузі не тільки в Україні, але і за її межами. Вони 

закінчили університети, аспірантури і зробили 

великий внесок у розвиток як вітчизняної, так і 

світової науки.

Я щасливий і тепер пишаюся тим, що в далеко-

му 1966 році теж вступив до  Дрогобицького на-

фтового технікуму і вибрав професію буровика.    

Часто згадую фразу, яку я прочитав в одному із 

журналів, навчаючись ще на другому курсі. Вона 

звучала так: “Пробурити свердловину на глибину 

15 000 м значно важче, ніж полетіти в космос”.

Людство встигло побувати в космосі десят-

ки разів, астронавти висаджувались на Місяць, 

пробурено свердловини на Марсі, але минуло майже півстоліття, і по сьогоднішній день 

така свердловина не пробурена. А це ознака того, що професія буровика є  важкою як у 

фізичному, так і в психологічному плані.

Хочу звернутися до наших студентів. Без знань базових дисциплін, таких як: мате-

матика, фізика, хімія, технічна механіка, креслення, гідравліка та інші – неможливо 

стати спеціалістами, тому, думаючи про своє майбутнє, потрібно звертати на це ува-

гу і добре все засвоювати. Потрібно зрозуміти, що без нафти, газу і продукції, яку з 

них виробляють, існування людства на теперішньому етапі, неможливе. Тому геологи, 

буровики, нафтовики, газовики та інші професії, які готує наш коледж, є і будуть. За 

вами майбутнє! 

Користуючись нагодою, хочу подякувати всім працівникам і ветеранам нашого коле-

джу, які своєю працею і зусиллями формують з нашої молоді не тільки спеціалістів, а й 

патріотів нашої країни.

У такий день хочеться згадати і тих працівників, кого вже немає серед нас, але своєю 

працею вони заклали фундамент і будували наш храм науки для підготовки нафтовиків 

і газовиків.

В останні роки наступив важкий період у житті нашого коледжу. Це – слабка базова 

підготовка наших абітурієнтів, відсутність робочих місць для студентів під час про-

ходження практики, втрати інтересу до навчання через відсутність можливості пра-

цевлаштування після закінчення коледжу, недостатнє фінансування матеріальної бази 

та інше.

Але, знаючи професійну підготовку педагогічного і допоміжного персоналу, я вірю в наш 

колектив і впевнений, що цей важкий період ми пройдемо і досягнемо нових успіхів.

Щиро вітаю всіх з 70-річним ювілеєм! Адже цей ювілей – це наша спільна гордість, 

наше свято, тому що в усі здобутки вкладена частинка праці кожного з нас. Бажаю 

всім міцного здоров’я, мирного неба над головою, насолоди від життя, добробуту, щастя 

і злагоди в родинах, поваги і любові від людей, плідної праці на благо нашої держави!

Голова профкому ДКНГ 

Савчин М.В.