109

комп’ютерного набору, лаборанта-колекто-

ра. Це дає додаткові можливості для праце-

влаштування. 

Випускники коледжу, які хочуть продовжи-

ти навчання, мають можливість, успішно 

здавши внутрішнє тестування з геологічних 

дисциплін, вступити в ІФНТУНГ, де, навча-

ючись за скороченою програмою, здобувають 

кваліфікацію гірничого інженера-геолога або 

магістра.    

Блохінська Галина Романівна – 

народилася у м. Радивилі Рівненської обл. 

Дата народження –  30 серпня 1935р.

Освіта: ЛДУ ім. І.Франка

Спеціальність: геолог-геохімік

Викладала: історична геологія, пошуки НГР, 

загальна геологія, геолого-знімальні практики.

Працювала з 1968р. по 2011р. Більше 20 років була 

головою циклової комісії. Занесена до книги 

«Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України”.

Нагороджена медаллю “Ветеран праці та 

відмінник освіти України”

Склала і упорядкувала посібник з

 “Історичної геології з основами палеонтології”

Ковальчук Микола Петрович – 

народився у с. Бабинопілля 

Косівського р-ну Івано-Франківської обл.

Дата народження – 28 вересня 1933р.

Освіта: ЛДУ ім. І.Франка

Спеціальність: геолог-геохімік

Викладав: регіональна геологія та корисні копалини України; 

загальна геологія; нафтогазоносні провінції світу

Працював з 1967р.  

Був членом товариства “Просвіта” , 

учасником хорової капели “Бескид”

Брандибура Володимир Михайлович – 

народився у м. Холм (Польща)

Дата народження –  30 серпня 1935р.

Освіта: ЛДУ ім. І.Франка

Спеціальність: геолог-геохімік

Викладав: мінералогія з елементами кристалографії; петрогра-

фія; структурна геологія 

Працював з 1967р. по 2002р

Мельничук Ольга Іванівна – 

народилася у с. Тилич Краківського повіту (Польща)

Дата народження – 25 січня 1940р.

Освіта: Львівський політехнічний інститут, нафтовий факультет

Спеціальність: гірничий геолог

Викладала: геофізика; нафтопромислова геологія.  Працювала з 1968р.  по  1995р.