107

Петренко Олег Васильович 

Викладач ІІ категорії

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум, Івано-Франківський націо-

нальний технічний університет нафти і газу.

Спеціальність: інженер з автоматизації.

Працює з 2012 р. Викладає: автоматизація вироб-

ничих процесів; проектування систем автомати-

зації; вступ у спеціальність.

Лудин Олександра Романівна 

Працює з 1999 року

 лаборант.

КОМІСІЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«РОЗВІДУВАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ”

Пил і пісок. Ревіння дизелів,

І металеве павутиння вишки.

Шукають нафту тут – живую кров Землі, –

Геологи – вчорашнії хлопчиська.

Лиш вчора – безтурботні юнаки,

Вони студентську залишили лаву, 

Конспекти залишили і книжки,

І роблять тут свою дорослу справу.

Рве долото камінну грудь Землі,

Вгризається в карпатськії глибини,

Бо нафта й газ – енергоносії

Сьогодні так потрібні Україні.

І сниться їм: такий настане час 

(Чомусь завжди під час нічної вахти)

Здригне земля, прорветься вгору газ

І вдарить в небо чорний струмінь нафти.

Хай справдиться ваш сон, хай завжди буде так!

У тім рідкім вогні судилось вам скупатись

Щоб перший свій фонтан, живої нафти смак,

Солоний смак – навік запам’ятати.

Г.Р.Блохінська, викладач коледжу

У 1945 році було відкрито дві спеціальнос-

ті геологічного спрямування  “Розвідка і роз-

робка озокеритових родовищ”   та  “Розвідка 

та розробка нафтових і газових родовищ”. 

Перший випуск техніків – геологів відбувся 

у 1949 році, відтоді дипломи отримали вже 

понад 2000 чоловік. 

На безмежних територіях від Литви до 

Сахаліну, від крайньої Півночі до Середньої 

Азії наші випускники успішно працюють, 

вчаться, будують кар’єру . Серед них є док-

тори геологічних наук, кандидати геоло-

го-мінералогічних наук, професори, вчені 

секретарі, керівники й головні спеціалісти 

геолого-розвідувальних і нафтогазовидобув-

них підприємств.