106

Г

альчук Андрій Ярославович 

–  голова комісії

Спеціаліст ІІ категорії.

Освіта: Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені Івана Франка.

Працює з 2008 р.

Викладає: електротехніка з основами електроніки; електротехніка 

та ел.вимірювання; авто-матизований електропривід.

Мартинчук Володимир Дем’янович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівський політехнічний інститут.

Спеціальність: гірничий інженер.

Працює з 1968 р.

Викладає: основи метрології і засоби технологічного контролю; основи 

технології видобутку, транспорту та переробки нафти і газу; спеці-

альні вимірювальні прилади і системи

Дементьєва Анна Омелянівна

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум,

Івано-Франківський інститут нафти і газу.

Спеціальність: гірничий інженер-електрик.

Працює з 1982 р. Викладає: електроніка, мікроелектроніка та схемо-

техніка; теорія автоматичного керування і регулятори.

Ортинський Фелікс Рудольфович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Львівський політенічний інститут.

Спеціальність: інженер-електромеханік.

Працює з 1984 р.

Викладає: електрообладнання об’єктів газової і нафтової промисло-

вості; електротехніка з основами електроприводу; бурове електрооб-

ладнання.

Олексишин Теодор Теодорович

Викладач вищої категорії.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум,

Львівський політехнічний інститут.

Спеціальність: інженер-електромеханік.

Працює з 1985 р. Викладає: експлуатація та ремонт технічних засо-

бів автоматизованих систем; Основи автоматизації виробництва і 

АСУТП

Пупін Григорій Йосипович

Спеціаліст вищої категорії.

Освіта: Дрогобицький нафтовий технікум,  Івано-Франківський ін-

ститут нафти і газу.

Спеціальність: гірничий інженер-електрик.

Працює з 1987 р.

Викладає: монтаж та налагодження технічних засобів автоматизо-

ваних систем; основи автоматизації виробництва; електротехніка.