105

Викладачі, що створили комісію і працювали: 

Галелюк З.В., Кондратик Б.М., Буга М.І., Мартинчук В.Д.