державний вищий навчальний заклад

Дрогобицький коледж нафти і газу

м. Дрогобич
вул. Грушевського, 57
(03244)3-89-69
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
skype: dkng_drohobych

Нормативно-правова база

Статут ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Ліцензія;
Наказ МОН України №1481л від 31.10.2016 р. Про ліцензування освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу" - перший (бакалаврський) рівень;
Протокол засідання ліцензійної комісії МОН України про видачу ліцензії ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу" на розширення провадження освітньої діяльності - перший (бакалаврський) рівень;
Сертифікати;
Акт узгодження переліку спеціальностей та ліцензованого обсягу;
Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо здійснення освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";

Положення про ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про педагогічну раду;
Положення про навчально-методичну раду;
Положення про відділення;
Положення про циклову комісію;
Положення про навчальну частину;
Положення про приймальну комісію Державного вищого навчального закладу "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про апеляційну комісію Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про підготовчі курси;
Положення про навчальні кабінети та лабораторії у Державному вищому навчальному закладі «Дрогобицький коледж нафти і газу»
Положення про бібліотеку;
Положення про гуртожиток;
Положення про інформаційно-комп'ютерний центр;

Положення про організацію навчального процесу;
Положення про атестацію циклових комісій;
Положення про атестацію навчальних кабінетів (лабораторій) у Державному вищому навчальному закладі "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про організацію огляду-конкурсу навчальних кабінетів та лабораторій;
Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб,  на навчання за державним замовленням;
Положення про модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів (в новій редакції);
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ДКНГ;
Положення про організацію науково-технічної творчості студентів в ДКНГ;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ДКНГ;
Положення про диплом з відзнакою ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами;
Положення про про порядок проведення тестувань на вступних випробуваннях до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2017 році;
Положення про прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» у 2017 році.
Порядок проходження атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання здобутих на тимчасово окупованій території України після 20.02.2014 р.
Додаток до Порядку проходження атестації (освітня декларація)

Графік атестації навчальних кабінетів та лабораторій у 2018 році;
Статут студентської ради;
Кошторис на 2017 рік;
Звіт про використання та надходження коштів за 2016 рік;
Інформація про проведення тендерних процедур на 2016 рік;
Штатний розпис на 2016 рік;
Правила внутрішнього розпорядку;
Колективний договір;
Наказ про затвердження складу Наглядової ради ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ "Дрогобицький коледж нафти і газу";
Звіт директора про управлінську діяльність за 2016 рік.

 

Рішення педагогічної ради:

Протокол №1 від 31.08.2015
Протокол №2 від 29.10.2015
Протокол №3 від 14.12.2015
Протокол №4 від 23.12.2015
Протокол №5 від 25.01.2016
Протокол №6 від 29.03.2016
Протокол №7 від 19.05.2016
Протокол №8 від 29.06.2016

 

Експертні висновки акредитаційної експертизи 2015 року:

- спеціальність 5.05030106  Буріння свердловин;
- спеціальність 5.04010304  Розвідування нафтових та газових родовищ;
- спеціальність 5.05030401  Експлуатація нафтових і газових свердловин;
- спеціальність 5.05030403  Експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ;
- спеціальність 5.05030404  Обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів;
- спеціальність 5.05020201  Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
;
- спеціальність 5.05130103  Переробка нафти і газу.