для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 051. Економіка (Економіка підприємства)