для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності "Економіка підприємства".