Освітньо-професійна програма початкового рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», кваліфікація "фахівець з економіки підприємства".

 


Розроблено проектною групою Державного вищого навчального закладу «Дрогобицький коледж нафти і газу» на базі стандарту вищої освіти у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» для початкового рівня вищої освіти.