для студентів ІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності "Економіка підприємства".

для студентів І-го курсу денної форми навчання


для студентів денної форми навчання спеціальності 5.05030106 "Буріння свердловин"

група 15-Б-2


для студентів денної форми навчання спеціальності 5.05030106 "Буріння свердловин"

група 14-Б-2